Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Showing 9 results

Subash Bhandari
Subash Bhandari
1 months ago
78
Yesto ghar chaiye jasko rate 30 lakhs samma ko hunnu paryo derrai badna sakkina tara 10lakhs +- hunna sakxa.. ghara ramaro lagyo vanne. Xa vanne contact at 9867331839. Urgent
N/A रु 30,00,000
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
3 months ago
134
कम्तिमा पिछाड 35 पिछाड भएको 18/20 हात जग्गा 70 लाख सम्म देभिनगर देभासिद्ध देखि माथि चाहियो।
Butwal, Rupandehi रु 70,00,000
Comment
Share
Save
Sharad Bhandari ;p
Sharad Bhandari ;p
3 months ago
226
Traffic Chowk Rent 25000/Month
Butwal, Rupandehi रु 6,00,000
Comment
Share
Save
Pukar International
Pukar International
5 months ago
561
#Face_To_Face_Final_interview यहि #पुष_१३ गते शुक्रवार सामान्य English बोल्ने , अथवा मलायु ( मलेसियाको भासा ) बोल्न सक्ने पास 🤩 देखिने स्थानमा ट्याटु भएका हुदैन है । सिधा सम्पर्क : 071-531534 / 9847247872/ 985-7077872
Butwal, Rupandehi रु 60,000
Comment
Share
Save
Pradip Subedi
Pradip Subedi
5 months ago
161
उधोग सन्चालनको लागि ड्राइभरटोल देखि माथी नयागाउ बेलबास सम्ममा २-३ कठ्ठामा कतै तयारी ट्रस भाडामा छ भने सम्पर्क गर्नुहोस। सम्पर्क:- 9847582134
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Hamro pasal
Hamro pasal
6 months ago
322
💥💥फेन्सी पसल बिक्रिमा।⭐⭐ 🌞लोकेसन - वुटवल अमारपथ 🌞 💫⭐भाडा - रु १५००० मात्र✨💫 ⭐🌞बिशेष कारणबस बेच्न परेको हुनाले।💫💫 💫💫💫डेकोरेसन मात्र लिन सकिने। डेकोरेसन एकदमै राम्रो छ।⭐⭐⭐🌟 💫💫मूल्य -रु 100000 मात्र💫💫💥 💫💥💫💥एकदमै सस्तो मा पाउनुहुनेछ। तिहार अगाडि लिनेलाई बिशेष छुट l⭐💥⭐💥💥⭐ कन्ट्याक नम्बर 9813830006,9847316779
Butwal, Rupandehi रु 1,00,000
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
7 months ago
691
कालिकानगर देभिनगर मा तु घर चाहियो। कम्तिमा 16 मोडा 32 पिछाड। 2.5 तले मूल्य 1.5 करोड। #एजेन्सी_9867415452 successbusiness.com
Butwal, Rupandehi रु 1,50,00,000
Comment
Share
Save
Ganesh Neupane
Ganesh Neupane
7 months ago
758
बुटवल देविनगर चौपारी देखी होराइजन चोक आसपासमा ठुला सटर वा ट्रस्ट सहितको हल भाडामा भए सम्पर्क गर्नुहोला । सम्पर्क: 9847125070
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Hamro pasal
Hamro pasal
11 months ago
5078
💥💥फेन्सी पसल बिक्रिमा।⭐⭐ 🌞लोकेसन - वुटवल अमारपथ 🌞 💫⭐भाडा - रु १५००० मात्र✨💫 ⭐🌞बिशेष कारणबस बेच्न परेको हुनाले।💫💫 💫💫💫डेकोरेसन मात्र लिन सकिने। डेकोरेसन एकदमै राम्रो छ।⭐⭐⭐🌟 💫💫मूल्य -रु 100000 मात्र💫💫💥 💫💥💫💥एकदमै सस्तो मा पाउनुहुनेछ। तिहार अगाडि लिनेलाई बिशेष छुट l⭐💥⭐💥💥⭐ कन्ट्याक नम्बर 9813830006,9847316779
Butwal, Rupandehi रु 1,00,000
Comment
Share
Save
Loading...