Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Showing 792 results

Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
16 hours ago
127
नवलपरासी हरकत्ता कोक डिलर देखि दोस्रो कित्ता मुख्य हाइवे 105 बाटो कटाएर 16/40 ft उत्तर मोडा घडेरी तु-बिक्रीमा मुल्य - 25 लाख।
Sunwal, Nawalparasi West रु 25,00,000
Comment
Share
Save
Sajad
Sajad
17 hours ago
118
**Cafe and Bakery Land Lease Opportunity in Sainamaina-03, Rupandehi** Discover an exceptional leasing opportunity in Sainamaina-03, Rupandehi at Murgiya 5 Kune Chowk. This prime location, situated just 100 meters from the highway, offers the perfect setting for your cafe or bakery. With a bustling population and high foot traffic, this area is brimming with potential for your business to thrive. Don't miss out on the chance to establish your presence in a vibrant and growing community. Secure this spot and transform your vision into reality.
Sainamaina, Rupandehi रु 60,000
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
1 days ago
182
तिलोत्तमा-1, शंकरनगर सारदा स्कुलबाट उत्तर श्रेष्ठ पथमा रहेको बसोबास को लागि अति उपयुक्त 18 ft बाटोमा रहेको 18/30 हातको घडेरी सुपथ मुल्यमा बिक्रीमा। मूल्य - 55 लाख
Tilottama, Rupandehi रु 55,00,000
Comment
Share
Save
SB Update
SB Update
1 days ago
7
Tilotamma-4 Sidhartha Boarding निर 10.25 धुर 20/40 को लालपुर्जा र 6,7 हात जग्गा बिक्रिमा।
Tilottama, Rupandehi रु 80,00,000
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
1 days ago
213
बुटवल हिल पार्क नजिकै अनिस पथ स्थित 18/38 हात जग्गा सङ्गै 40 हजार भाडा आउने घर जग्गा कै मुल्यमा। तु-बिक्रीमा।
Butwal, Rupandehi रु 1,60,00,000
Comment
Share
Save
Gopal Gurung
Gopal Gurung
3 days ago
866
तिलोत्तमा ड्राइभरटोल देखि पुर्ब जयमा पथ स्थित 9.5 धुर क्षेत्रफलमा बनेको आकर्षक घर तु-बिक्रीमा। इच्छुक ब्यक्तिले घर धनि सङ्ग सिधा सम्पर्क गरि सिधा कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। घरधनी - 9813718932
Tilottama, Rupandehi रु 1,70,00,000
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
4 days ago
250
Butwal tallo devingar chandi path 2.75 talla uttar mohada 20/32 haat 8 dhur
Butwal, Rupandehi रु 1,80,00,000
Comment
Share
Save
SB Update
SB Update
4 days ago
24
10/10 हजारमा अमरपथ स्थित सटर भाडामा। सम्पर्क - 9848143437
Butwal, Rupandehi रु 10,000
Comment
Share
Save
SB Update
SB Update
5 days ago
568
Tilottama Nagarpalika, Shankanagar banbatika को south direction मा उपस्थित 7.5 धुर मा बनेको 1 तल्ले आकर्षक घर बिक्रिमा। सम्पर्क: 9819484565
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
SB Update
SB Update
7 days ago
682
Manigram 3 no. Everest path मा 8.5 धुर, उत्तर मोहडा मा बनेको आकर्षक घर बिक्रीमा। सम्पर्क: 9819484565
Tilottama, Rupandehi रु 85,00,000
Comment
Share
Save
Loading...