Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Anita BhusalBhandari cover image
Anita BhusalBhandari profile image
  • Anita BhusalBhandari
  • anita-bhusalbhandari-1279
Anita BhusalBhandari
Anita BhusalBhandari
3 months ago
1430
बुटवल योगिकुटी चोकदेखी पश्चिम् मणिमुकुन्द बोर्डिङको लाइनमा दुर्गा पथमा २ वटा सटर र २ वटा कोठा बराबरको हल गोदामा तथा अन्य व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त स्पेस भाडाको लागी उपलब्ध छ। सटर मात्रै छुट्टै पनि दिन मिल्ने। भाडा: २७,००० (आपसी सहमतिमा) सम्पर्क नम्बर: 984-7084579
Butwal, Rupandehi रु 27,000
Comment
Share
Save
Anita BhusalBhandari
Anita BhusalBhandari
3 months ago
1430
बुटवल योगिकुटी चोकदेखी पश्चिम् मणिमुकुन्द बोर्डिङको लाइनमा दुर्गा पथमा २ वटा सटर र २ वटा कोठा बराबरको हल गोदामा तथा अन्य व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त स्पेस भाडाको लागी उपलब्ध छ। सटर मात्रै छुट्टै पनि दिन मिल्ने। भाडा: २७,००० (आपसी सहमतिमा) सम्पर्क नम्बर: 984-7084579
Butwal, Rupandehi रु 27,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all