Ghanshyam Pandey

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Ghanshyam Pandey cover image
Ghanshyam Pandey profile image
  • Ghanshyam Pandey
  • ghanshyam-pandey-529
Ghanshyam Pandey
Ghanshyam Pandey
1 years ago
4368
योगिकुटी शान्तिचोक देखि 200m दक्षिण शान्तिचोक डिङ्गरनगर सेकेन्ड हाइवे स्थित 18/55 हात 12.25 धुर पुर्व मोडाको आकर्षक 4 तले व्यवसायी भवन बिक्रीमा रहेको हुदा इच्छुक व्यक्तिले तु-सम्पर्क गर्नुहोला। भवनमा हाल सन्चालनमा रहेको व्यवसाय तथा संस्था: पहिलो तला सुपरमार्केत, सुनचाँदी पसल, NIC Bank ATM, डान्स प्रशिक्षण केन्द्र। दोस्रो टला NIC Bank शान्तिचोक ब्रान्च। घरधनी - 9857026959
Shantichowk Yogikuti, Rupandehi, Tilottama रु 4,25,00,000
Comment
Share
Save
Ghanshyam Pandey
Ghanshyam Pandey
1 years ago
4368
योगिकुटी शान्तिचोक देखि 200m दक्षिण शान्तिचोक डिङ्गरनगर सेकेन्ड हाइवे स्थित 18/55 हात 12.25 धुर पुर्व मोडाको आकर्षक 4 तले व्यवसायी भवन बिक्रीमा रहेको हुदा इच्छुक व्यक्तिले तु-सम्पर्क गर्नुहोला। भवनमा हाल सन्चालनमा रहेको व्यवसाय तथा संस्था: पहिलो तला सुपरमार्केत, सुनचाँदी पसल, NIC Bank ATM, डान्स प्रशिक्षण केन्द्र। दोस्रो टला NIC Bank शान्तिचोक ब्रान्च। घरधनी - 9857026959
Shantichowk Yogikuti, Rupandehi, Tilottama रु 4,25,00,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all