Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Krishna Ghimire cover image
Krishna Ghimire profile image
  • Krishna Ghimire
  • krishna-ghimire-1131
Krishna Ghimire
Krishna Ghimire
5 months ago
1941
तिलोत्तमा-०३, जानकीनगर चोकदेखि पश्चिम लुम्बिनी दुध डेरी नजिकै रहेको अत्याधुनिक ४ तले भवन पार्किङ सुबिधा सहित१ वटा सटर र 2200 Sq ft बराबरको २ वटा तला बैंक, सहकारी, बिमा कम्पनी, सरकारि तथा गैर सरकारी कार्यालय साथै अन्य अफिसको लागि अति उपकुक्त आवश्यक व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर:- 9869407787 भाडा: आपसी सहमतीमा
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Krishna Ghimire
Krishna Ghimire
5 months ago
1941
तिलोत्तमा-०३, जानकीनगर चोकदेखि पश्चिम लुम्बिनी दुध डेरी नजिकै रहेको अत्याधुनिक ४ तले भवन पार्किङ सुबिधा सहित१ वटा सटर र 2200 Sq ft बराबरको २ वटा तला बैंक, सहकारी, बिमा कम्पनी, सरकारि तथा गैर सरकारी कार्यालय साथै अन्य अफिसको लागि अति उपकुक्त आवश्यक व्यक्ति तथा संस्थाले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर:- 9869407787 भाडा: आपसी सहमतीमा
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all