Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
PL Bhandari cover image
PL Bhandari profile image
  • PL Bhandari
  • pl-bhandari-509
PL Bhandari
PL Bhandari
11 months ago
2669
दुबैमा थेरापिस्टको लागी रोजगारीको अवशर तलब: ९०००० देखि १ लाख सम्म काम गर्ने समय: १० घण्टा General Physiotherapist: २ जना महिला Beauticain: २ जना महिला Spa सम्बन्धी अनुभवी ४ जना महिला आवश्यक Documenmts: 1) पासपोर्ट 2) फोटो: २ प्रति 3) CV (व्याक्तिगत विवरण) 4) योग्यता: सम्बन्धित विषयमा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र साथै तालीम लिएको भए सोको प्रमाणपत्र Experiance Certificate कम्तीमा १ बर्षको छनोट प्रक्रिया: रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष अन्तरवार्ता मार्फत थप जानकारीको लागी सम्पर्क 9817555931 whatsapp ±971504672746
Tilottama, Rupandehi रु 1,00,000
Comment
Share
Save
PL Bhandari
PL Bhandari
11 months ago
3056
तिलोत्तमा कोटीहवा चोकदेखी पश्चिम बबनीमा २ वटा फल्याट भाडामा। आवश्यकता अनुसार कोठाहरु पनि उपलब्ध छन। सम्पर्क नम्बर:- 9817555931 भाडा:- आपसी सहमतीमा थप जानकारीको लागी तलको Link Click गर्नुहोस। https://successbusiness.com/post/flat-on-rent-at-tilottama-kotihawa-sb-403/
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
PL Bhandari
PL Bhandari
11 months ago
2669
दुबैमा थेरापिस्टको लागी रोजगारीको अवशर तलब: ९०००० देखि १ लाख सम्म काम गर्ने समय: १० घण्टा General Physiotherapist: २ जना महिला Beauticain: २ जना महिला Spa सम्बन्धी अनुभवी ४ जना महिला आवश्यक Documenmts: 1) पासपोर्ट 2) फोटो: २ प्रति 3) CV (व्याक्तिगत विवरण) 4) योग्यता: सम्बन्धित विषयमा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र साथै तालीम लिएको भए सोको प्रमाणपत्र Experiance Certificate कम्तीमा १ बर्षको छनोट प्रक्रिया: रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष अन्तरवार्ता मार्फत थप जानकारीको लागी सम्पर्क 9817555931 whatsapp ±971504672746
Tilottama, Rupandehi रु 1,00,000
Comment
Share
Save
PL Bhandari
PL Bhandari
11 months ago
3056
तिलोत्तमा कोटीहवा चोकदेखी पश्चिम बबनीमा २ वटा फल्याट भाडामा। आवश्यकता अनुसार कोठाहरु पनि उपलब्ध छन। सम्पर्क नम्बर:- 9817555931 भाडा:- आपसी सहमतीमा थप जानकारीको लागी तलको Link Click गर्नुहोस। https://successbusiness.com/post/flat-on-rent-at-tilottama-kotihawa-sb-403/
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all