Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Ravi KumarRauniyar cover image
Ravi KumarRauniyar profile image
  • Ravi KumarRauniyar
  • ravi-kumarrauniyar-1264
Ravi KumarRauniyar
Ravi KumarRauniyar
2 months ago
1377
शिद्दार्थनगर-१२, भैरहवा देवकोटा चोकबाट १०० मिटर पूर्व परासी हाइवेमै रहेको व्यवसायीक भवन बैंक, बित्तिय संस्था, ब्यवसायिक कार्यालय तथा अन्य जुनसुकै ब्यवसायका लागि अति उपयुक्त भवन भाडामा उपलब्ध छ। भाडा: ५० (Per sq.ft)(Negotiable) स्पेस: १४५० sq.ft Per Floor भाडा सहमति: कम्तिमा ३ बर्ष सम्पर्क: 9857024209/+97771576505
Siddharthanagar, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Ravi KumarRauniyar
Ravi KumarRauniyar
2 months ago
1377
शिद्दार्थनगर-१२, भैरहवा देवकोटा चोकबाट १०० मिटर पूर्व परासी हाइवेमै रहेको व्यवसायीक भवन बैंक, बित्तिय संस्था, ब्यवसायिक कार्यालय तथा अन्य जुनसुकै ब्यवसायका लागि अति उपयुक्त भवन भाडामा उपलब्ध छ। भाडा: ५० (Per sq.ft)(Negotiable) स्पेस: १४५० sq.ft Per Floor भाडा सहमति: कम्तिमा ३ बर्ष सम्पर्क: 9857024209/+97771576505
Siddharthanagar, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all