Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Padampur, Rupandehi, Butwal
1 months ago
676
17846
#sb-1389
रु 60,00,000 Make Offer

बुटवल 14 पदमपुर स्थित 35ft पिच बाटोमा पुर्व मोडा मिलेको 40/40 हात 1 कट्ठा घडेरी तु-बिक्रीमा रहेको छ। आवस्यक इच्छुक ब्यक्तिले सिधै जग्गा धनिलाइ सम्पर्क गरि कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्पर्क - 9825738959
SL-bit.ly/padampur-land

Negotiable
Yes
Featured View all