कालिका नगर क्ल्ब डेनोभो सङ्ग जोडियको उत्तर मोहडा भयको 13.5/32 को जग्गा

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Chauraha, Rupandehi, Butwal
4 weeks ago
77
602
#sb-1533
रु 73,00,000 Make Offer

एक्दमै सस्तो मुल्यको पुरानो घर पनि भयको जग्गा।। अरु कुनै जग्गा सङ्ग पनि सट्टि पट्टि गर्न पनि मिल्ने ।।घरको भाडा पनि 10 हजार आइरहेको

Negotiable
Yes
Location

Chauraha, Rupandehi, Butwal

Featured View all