Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Milanchowk, Rupandehi, Butwal
3 months ago
793
1258
#sb-1165
Negotiable

बुटवल मीलनचोक Butwal City Center को First Floor मा १००० Sq.ft बराबरको बैंक, सहकारी, बिमा अफिस, कन्सल्टेन्सी लगायत अन्य जुनसुकै अफीस तथा अन्य प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त Decorated Office Space भाडामा उपलब्ध छ।
भाडा: आपसी सहमतीमा
सम्पर्क नम्बर: 9857020367 / 9857028135

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all