Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Amarpath, Rupandehi, Butwal
10 months ago
1788
4101
#sb-435
Negotiable

बुटवल अमरपथमा चलिरहेको आकर्षक डेकोरेसन सहीतको फेन्सी पसल Urgent बिक्रीमा। डेकोरेसन मात्रै पनी लीन सकीने। जेठ महीनामै पसल लिनेलाई बिसेष छुट दिईनेछ।
सम्पर्क नम्बर:- 9857026827 / 9847026827
मुल्य :- आपसी सहमतीमा
भाडा:- ४०,०००
स्पेस:- १ सटर
भाडा सहमती:- ४ बर्ष

Negotiable
Yes
Deal Type

Owner

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all