House sale at Butwal 19 Debisthan

Loading...

Loading...

tune Add Filter
1 months ago
245
1466
#sb-1509
रु 95,00,000 Make Offer

उत्तर मोहडा 30*55
9 धुर मा बनेको नगरपालिका बाट नक्शा पास भएको अगाडि नाली सहितको 20 फिट पिच रोड मा बनेको तामनगर फर्साटिकर highway नजिकै रहेको 2075 मा बनेको घर बिक्रीमा।

Featured View all