Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Lend for sale

1 years ago
183
2486
#sb-328
रु 70 Make Offer

तामनगर चोक देखि 4,5 सय मिटर दक्षिण मा रहेको 2 कट्ठा जग्गा बिक्रीमा
44 फूट मोडा
20 फूट बाटो
पश्चिम मोडा
मूल्य 70 लाख
सम्पर्क नम्बर = 9849005265

Negotiable
Yes
Featured View all