South Facing 16 Dhur Land on Sale at Tilottama Paththardada Near Madaha Chowk

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Paththardada, Rupandehi, Tilottama
10 months ago
1720
2260
#sb-678
Negotiable

तिलोत्तमा पत्थरडाडा चोकदेखी ५०० मीटर पश्चिम अमुवा जाने मेन ५३ फुटे पीच बाटोमै मोहोडा भएको २५ /५० हातको दक्षिण मोहोडाको १६ धुरको घडेरी बिक्रीमा।
मुल्य:- आपसी सहमतीमा
सम्पर्क नम्बर:- 9857025407

Negotiable
Yes
Location

Paththardada, Rupandehi, Tilottama

Front (Chaudai)

25 Haath

Length (Lambai)

50 Haath

Facing Direction

South

Land Area

16 Dhur

Land Type

Land - Individual

Land Mark

Paththardada

Deal Type

Owner

Featured View all