TOP URGENT DEMAND FOR KUWAIT

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Kalikanagar-11
6 days ago
34
281
#sb-1607
Negotiable

🚨Must Urgent Demand 🚨
🌟कुवेतमापुरुषको लागि रोजगारीको सुवर्ण अबसर!!!🔸️🔸️

🔹✍️️ SOUTH INDIAN FOOD CHEF 👨‍🍳

•••••••☆☆☆☆☆☆•••••••••••☆☆☆☆☆••••••••••
QUALIFICATION:-
* राम्रोसँग अंग्रेजी बोलचाल गर्न जान्ने ।
* सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 देखि 5 वर्षको अनुभव भयएको।
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

🔸️प्रि- छनोट भइरहेको हुनाले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला!🔸️🔸️

🔴Kindly send your CVS at WhatsApp or 📧 Email🔴
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎¤¤¤¤¤▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎¤¤¤¤¤¤¤▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
🔹️Contact Details :-
🔹️WhatsApp:- 9867233651
🔸️Mobile No :- 9867233651
🔹️Email- lplamsal@outlook.com
Butwal kalikanagar

Negotiable
Yes
Location

Kalikanagar-11

Featured View all