URGENT DEMAND FOR KUWIAT

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Kalikanagar
2 weeks ago
36
310
#sb-1583
Negotiable

🚨Must Urgent Demand 🚨
🌟कुवेत मा बैदेशिक रोजगारीको सुवर्ण अबसर!!!🔸️🔸️
■CASHIER - Male
■BANK TELLER - Male
■REMIT TELLER - Male
•••••••☆☆☆☆☆☆•••••••••••☆☆☆☆☆••••••••••
QUALIFICATION:-
* राम्रोसँग अंग्रेजी बोलचाल गर्न जान्ने ।
* सम्बन्धित क्षेत्रमा 3 देखि 5 वर्षको अनुभव भयएको।
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

🔸️प्रि- छनोट भइरहेको हुनाले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला!🔸️🔸️

🔴Kindly send your CVS at WhatsApp or 📧 Email🔴
lplamsal@outlook.com
🔹️Contact Details :-
🔹️WhatsApp:- 9867233651
🔸️Mobile No :- 9746384050 ☎️9827139025 only WhatsApp 9815475469 🙏🙏✈️✈️
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎¤¤¤¤¤▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎¤¤¤¤¤¤¤▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Location

Kalikanagar

Featured View all