URGENT DEMAND FOR QATAR ONLY FEMALE

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Kalika chowk, Bajhang, Bungal
1 months ago
84
84
#sb-1507
रु 10,000 Make Offer

कतार देशको 5 Star होटेल (WALDORF ASTORIA LUSAIL) को लागि निम्न महिला कामदार आवश्यकता

Hostess = 2500 QR
Bartender = 2500 QR
Waitress = 2000 QR
F&B Attendant = 1600 QR
Commis-I = 2100 QR
Housekeeping Attendant = 1600 QR
SPA Therapist = 3500 QR

✅TERMS & CONDITIONS
➡️Food : Provided by company
➡️Accommodation: Provided by company
➡️Duty : 8 hrs / 26 days
➡️Age limit : 20 to 40 years
➡️Medical & Insurance : Provided by company
➡️All other conditions : As per labour low of Qatar

♦️Requirements !!
👉️4-5 Star Hotel मा कम्तिमा नि 2 -3 वर्षको अनुभव हुनु पर्ने
👉️अंग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्ने
👉️Word format मा updated cv को साथमा Formal Full Photo पठाउनु होला।

🔥अन्तरवार्त : (कम्प्पनिको प्रतिनिधिबाट) Online बात हुनेछ। 🔥
🔥 Only Female 🔥

For more information contact us,👇

☎️9867233651 ☎️9746384050 ☎️9827139025 ☎️9815475469 visit office

Location

Kalika chowk, Bajhang, Bungal

Featured View all