Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Thutipipal, Rupandehi, Omsatiya
11 months ago
622
3495
#sb-482
Negotiable

ओमसतीया ठुटीपिपल चोकदेखी पश्चिममा ३० फुटे पीच बाटोमा दक्षिण पुर्व मोहोडाको ३३ धुर जग्गा बिक्रीमा। आवश्यकता अनुसार ११-११ धुर लीन सकिनेछ।
सम्पर्क नम्बर:- 9821075528
मुल्य:- चलेको मुल्य ४ लाख पर धुर ३ लाख ५० हजारमा दिन सकिने छिटो र नगद कारोबार गर्नेलाई मुल्य मिलाउन सकिने।

Negotiable
Yes
Facing Direction

South East

Land Area

33 Dhur

Land Type

Land - Individual

Land Mark

Thutipipal

Deal Type

Owner

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

All comments


  • सम्पर्क नम्बर:- 9821075528 मुल्य:- चलेको मुल्य ४ लाख पर धुर ३ लाख ५० हजारमा दिन सकिने छिटो र नगद कारोबार गर्नेलाई मुल्य मिलाउन सकिने।
    avatar
  • avatar
  • Featured View all