Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Roshan Shrestha cover image
Roshan Shrestha profile image
  • Real State Great dealer

  • Roshan Shrestha
  • roshan-shrestha-526
  • Baudha , Kathmandu
Roshan Shrestha
Roshan Shrestha
10 months ago
3479
ओमसतीया ठुटीपिपल चोकदेखी पश्चिममा ३० फुटे पीच बाटोमा दक्षिण पुर्व मोहोडाको ३३ धुर जग्गा बिक्रीमा। आवश्यकता अनुसार ११-११ धुर लीन सकिनेछ। सम्पर्क नम्बर:- 9821075528 मुल्य:- चलेको मुल्य ४ लाख पर धुर ३ लाख ५० हजारमा दिन सकिने छिटो र नगद कारोबार गर्नेलाई मुल्य मिलाउन सकिने।
Omsatiya, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Roshan Shrestha
Roshan Shrestha
10 months ago
3508
Om satiya thutipal butwal to bhairawa way from siddharth highway road inside only 2 km
N/A रु 44,00,000
Comment
Share
Save
Roshan Shrestha
Roshan Shrestha
10 months ago
3433
ओमसतीया ठुटीपिपल चोकदेखी पश्चिममा २० फुटे पीच बाटोमा १० धुर जग्गा बिक्रीमा। सम्पर्क नम्बर:- 9821075528 मुल्य:-३५ लाख (आपसी सहमतीमा)
Omsatiya, Rupandehi रु 35,00,000
Comment
Share
Save
Roshan Shrestha
Roshan Shrestha
10 months ago
3479
ओमसतीया ठुटीपिपल चोकदेखी पश्चिममा ३० फुटे पीच बाटोमा दक्षिण पुर्व मोहोडाको ३३ धुर जग्गा बिक्रीमा। आवश्यकता अनुसार ११-११ धुर लीन सकिनेछ। सम्पर्क नम्बर:- 9821075528 मुल्य:- चलेको मुल्य ४ लाख पर धुर ३ लाख ५० हजारमा दिन सकिने छिटो र नगद कारोबार गर्नेलाई मुल्य मिलाउन सकिने।
Omsatiya, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Roshan Shrestha
Roshan Shrestha
10 months ago
3508
Om satiya thutipal butwal to bhairawa way from siddharth highway road inside only 2 km
N/A रु 44,00,000
Comment
Share
Save
Roshan Shrestha
Roshan Shrestha
10 months ago
3433
ओमसतीया ठुटीपिपल चोकदेखी पश्चिममा २० फुटे पीच बाटोमा १० धुर जग्गा बिक्रीमा। सम्पर्क नम्बर:- 9821075528 मुल्य:-३५ लाख (आपसी सहमतीमा)
Omsatiya, Rupandehi रु 35,00,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all