Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Devinagar, Rupandehi, Butwal
8 months ago
867
2297
#sb-601
Negotiable

बुटवल-११,देबिनगर चौपारी नजिकै CCT कलेजको अगाडि १४ बर्षदेखि चलीरहेको दुध डेरि,किराना एन्ड केक सप बिक्रीमा। बस्नको लागि कोठा र किचनको व्यवस्था छ।
भाडा:- १५,०००
मुल्य:- आपसी सहमतिमा
सम्पर्क नम्बर:- 9847039043

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all