Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Kalikanagar, Rupandehi, Butwal
5 months ago
310
1017
#sb-768
Negotiable

बुटवल कालिकानगर कालिका स्कुलको पारिपट्टी गङ्गा पथमा हाइवेमै रहेको जुनसुकै अफिस प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त Decorated Office Space बिक्रिमा।
भाडा: ३५०००
मुल्य:- आपसी सहमतिमा
सम्पर्क नम्बर:- 9857032733

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all