Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Bhalwari, Rupandehi, Tilottama
3 months ago
1093
19593
#sb-978
Negotiable

तिलोत्तमा भलवारी चोक आकाशे पुलको साइडमा हाइवेमै रहेको पार्किङ्ग लगायत सबै सुबीधा सम्पन्न ४ Floor को व्यवसायीक भवन आवश्यकता अनुसार जुनसुकै Floor पनि लिन मिल्ने र पुरै घर पनि लिन मिल्ने होटेल, रेस्टुरेन्ट, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था साथै अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी भाडामा उपलब्ध छ।
घरधनीको सम्पर्क नम्बर:- 9867216903 / 9802630126/ 9843513228 / 9849232648
भाडा:- आपसी सहमतिमा

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6115193,83.48989670473048
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all