Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Sukedhara, Kathmandu, Budhanilakantha
8 months ago
83
1461
#sb-805
रु 2,75,00,000 Make Offer

आकर्सक घर बिक्रिमा
सुकेधारा चोक बाट मात्र १.५ की. मी. मिटर भित्र
ज्योतिनगर बालुवाख़ानी मा जग्गा को मूल्य मा घर अर्जेंट बिक्रिमाँ
१८ फिट पीच बाटो
पश्चिम मोहड़ा
४.५ आना जाग्गा निर्मित
३.५ तल्ले फ्लैट सिस्टमको
भूई तल्लामा
(१ कीचेन)
(१ बेडरूम)
(२ सटर )
(१ बाथरूम)
पहिलो तल्लामा
(२ बेडरूम)
(१ बैठक रूम)
(१ कीचेन)
(१ बाथरूम)
दोष्रों तल्ला
(१ बेडरूम)
(१ बैठक रूम)
(१ कीचेन)
(१ बाथरूम)
तेश्रो तल्ला
(१बेडरूम)
(१ बाथरूम)
१ कार ५ बाईक
पार्किंग सहित को घरमा
आफु बसेर ४५ हजार भाड़ा आइरहने घर मात्र
२ करोड़ ७५लाख़मा बिक्रीमा
थप जनकारिको लागी
9851166211

Negotiable
Yes
Bedroom

5

Bathroom

4

Living Room

2

Kitchen

3

Toilet

4

Floor

3

Built Up Area

4.5 Aana

Deal Type

Owner

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all