Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Buddhanagar, Rupandehi, Butwal
3 months ago
2042
26577
#sb-1359
रु 1,00,00,000 Make Offer

बुद्धनगर धर्म पथ स्थित 18/18 हात मोडा/पिछाड भएको 4 धुर जग्गामा बनेको पश्चिम/दक्षिण मोडा भुकम्प रहित ढाइ तले नक्सा पुर्जा पास घर तु-बिक्रिमा।
6 वटा रुम 3 किचन सतर भएको 2075 सालमा सम्पन्न भएको व्यवसाय गर्न मिल्ने दुबै तर्फ बाटो पिच भएको।

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all