Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Comming soon !

Flat on Rent at Butwal Chadbari

Chadbari , Rupandehi, Butwal
#sb-881
Negotiable

बुटवल चादबारी नया बुटवल हस्पिटल नजिकै फल्याट भाडामा।
भाडा: आपसी सहमतीमा
सम्पर्क: 9851011818

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Related Posts

बुटवल मीलनचोक Butwal City Center को पछाडी एसियन पार्टी प्यालेसको साइडमा गोदाम, वर्कशप तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त पार्किङ्ग सुबीधा सहितको ४ कठ्ठामा बनेको ट्रस भाडामा उपलब्ध छ। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क नम्बर: 9857020367 / 9857028135
Butwal, rupandehi Negotiable
Large Godown for Commercial Purpose on Rent at Butwal Kalikanagar Ganga Path. Rent: Negotiable Contact: 9867003112
Butwal, rupandehi Negotiable
बुटवल अमरपथ ब्लड बैंक नजीकै जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त सटर साथै अफीस तथा बसोबास दुवै प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त फल्याट भाडामा। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क नम्बर: 9845048911
Butwal, rupandehi Negotiable
Single Room on Rent at Butwal Belbas. Rent: 4,000 Contact: 9840912764 Bike Parking & Internet Available
Butwal, rupandehi Negotiable
बुटवल योगीकुटी चोकमै पार्किङ्ग लगायत सबै सुबीधा सम्पन्न व्यावसायीक भवन सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था साथै अन्य जुनसुकै अफिस तथा व्यवसायीक प्रयोजनको लागी भाडामा उपलब्ध छ। घरधनीको सम्पर्क नम्बर:- 9818440744 भाडा:- आपसी सहमतिमा
Butwal, rupandehi Negotiable
Room & Kitchen Available at Butwal Devinagar Resunga Path. Rent: Negotiable Contact: 9847108213
Butwal, rupandehi Negotiable
Featured View all