Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Milanchowk, Rupandehi, Butwal
2 months ago
1280
1745
#sb-1109
Negotiable

बुटवल मीलनचोक Butwal City Center को पछाडी एसियन पार्टी प्यालेसको साइडमा गोदाम, वर्कशप तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त पार्किङ्ग सुबीधा सहितको ४ कठ्ठामा बनेको ट्रस भाडामा उपलब्ध छ।
भाडा: आपसी सहमतीमा
सम्पर्क नम्बर: 9857020367 / 9857028135

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all