Truss on Rent at Tilottama Yogikuti Shanti Chowk

Loading...

Loading...

tune Add Filter
Shanti Chok, Rupandehi, Tilottama
7 months ago
1060
2002
#sb-1163
Negotiable

तिलोत्तमा योगीकुटी चोकदेखी पश्चिम शान्तीचोक मेन बाटोमै गोदाम तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी उपयुक्त १५ धुरमा बनेको ट्रस भाडामा।
भाडा: आपसी सहमतीमा
सम्पर्क नम्बर: 9857020367 / 9857028135

Negotiable
Yes
Location

Shanti Chok, Rupandehi, Tilottama

Featured View all