Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Kotihawa, Rupandehi, Tilottama
11 months ago
3609
5175
#sb-537
Negotiable

तिलोत्तमा-१५, कोटीहवा पन्चकन्या ग्रुप अगाडी हाइवे नजिकै भण्डारी होटेल नजीकै रहेको २ तले पार्किङ्ग सुवीधा सहितको नया घर बसोबास तथा अफिस प्रयोजनको लागी भाडामा उपलब्ध छ।
Ground Floor:- १ सटर, ३ कोठा
First Floor:- २ कोठा, हल र कीचन
भाडा:- आपसी सहमतीमा
घर धनीको सम्पर्क नम्बर:- 9857042482

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all