Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Yogikuti, Rupandehi, Butwal
2 months ago
373
1173
#sb-1266
Negotiable

योगीकुटी चोकदेखी १०० मिटर पुर्वतर्फ़ तालीम केन्द्र जाने बाटोमा चोकमै रहेको त्रिबेणी जिउदो माछा तथा मासु पसल बिक्रीमा।
देनिक २५ कीलो माछा, ३० कीलो चीकन, हप्तामा २-३ वटा खसी बोका काटीने, लोकल कुखुरा, हास, कालिज सबै पाइने।
मुल्य: आपसी सहमतीमा
भाडा: १८,०००
सम्पर्क नम्बर:- 9847007978

Negotiable
Yes
Featured View all