Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Yogesh Gautam cover image
Yogesh Gautam profile image
  • Yogesh Gautam
  • yogesh-gautam-1217
Yogesh Gautam
Yogesh Gautam
2 months ago
1172
योगीकुटी चोकदेखी १०० मिटर पुर्वतर्फ़ तालीम केन्द्र जाने बाटोमा चोकमै रहेको त्रिबेणी जिउदो माछा तथा मासु पसल बिक्रीमा। देनिक २५ कीलो माछा, ३० कीलो चीकन, हप्तामा २-३ वटा खसी बोका काटीने, लोकल कुखुरा, हास, कालिज सबै पाइने। मुल्य: आपसी सहमतीमा भाडा: १८,००० सम्पर्क नम्बर:- 9847007978
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Yogesh Gautam
Yogesh Gautam
2 months ago
1172
योगीकुटी चोकदेखी १०० मिटर पुर्वतर्फ़ तालीम केन्द्र जाने बाटोमा चोकमै रहेको त्रिबेणी जिउदो माछा तथा मासु पसल बिक्रीमा। देनिक २५ कीलो माछा, ३० कीलो चीकन, हप्तामा २-३ वटा खसी बोका काटीने, लोकल कुखुरा, हास, कालिज सबै पाइने। मुल्य: आपसी सहमतीमा भाडा: १८,००० सम्पर्क नम्बर:- 9847007978
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all