Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Devsidda Chowk, Rupandehi, Butwal
3 months ago
516
1413
#sb-1325
रु 27,000 Make Offer

बुटवल योगिकुटी चोकदेखी पश्चिम् मणिमुकुन्द बोर्डिङको लाइनमा दुर्गा पथमा २ वटा सटर र २ वटा कोठा बराबरको हल गोदामा तथा अन्य व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त स्पेस भाडाको लागी उपलब्ध छ। सटर मात्रै छुट्टै पनि दिन मिल्ने।
भाडा: २७,००० (आपसी सहमतिमा)
सम्पर्क नम्बर: 984-7084579

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all