Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Kalikanagar, Rupandehi, Butwal
3 weeks ago
330
878
#sb-1307
रु 30,000 Make Offer

बुटवल कालिकानगर महाराजा रिसोर्टको पछाडी लालिगुरास चोकदेखी थोरै भित्र बिबिशा पथमा गोदाम तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त १७०० sq.ft बराबरको हल भाडामा उपलब्ध छ। आवश्यक व्यक्ति तथा संघ संस्थाले आजै सम्पर्क गरि बुकिङ गर्नुहोस।
भाडा: ३०,००० (आपसी सहमतिमा)
सम्पर्क: 9857038899 / 9867288408 (Whatsapp)

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all