Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Rishi Ghimire cover image
Rishi Ghimire profile image
  • Rishi Ghimire
  • rishi-ghimire-1266
Rishi Ghimire
Rishi Ghimire
2 months ago
1370
बुटवल कालिकानगर महाराजा रिसोर्टको पछाडी लालिगुरास चोकदेखी थोरै भित्र बिबिशा पथमा गोदाम तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त १७०० sq.ft बराबरको हल भाडामा उपलब्ध छ। आवश्यक व्यक्ति तथा संघ संस्थाले आजै सम्पर्क गरि बुकिङ गर्नुहोस। भाडा: ३०,००० (आपसी सहमतिमा) सम्पर्क: 9857038899 / 9867288408 (Whatsapp)
Butwal, Rupandehi रु 30,000
Comment
Share
Save
Rishi Ghimire
Rishi Ghimire
2 months ago
1370
बुटवल कालिकानगर महाराजा रिसोर्टको पछाडी लालिगुरास चोकदेखी थोरै भित्र बिबिशा पथमा गोदाम तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त १७०० sq.ft बराबरको हल भाडामा उपलब्ध छ। आवश्यक व्यक्ति तथा संघ संस्थाले आजै सम्पर्क गरि बुकिङ गर्नुहोस। भाडा: ३०,००० (आपसी सहमतिमा) सम्पर्क: 9857038899 / 9867288408 (Whatsapp)
Butwal, Rupandehi रु 30,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all