Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Showing 4 results

Lil PrasadLamsal
Lil PrasadLamsal
1 days ago
12
🎉🎉🎉 ओमानमा रोजगारको सुनौलो अवसर! 🎉🎉🎉 कामदारको पद र तलब: ब्रेड र पेस्ट्रीज सेल्सम्यान (Bread and Pastries Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) बच्चाहरूको लुगा सेल्सम्यान (Children Clothes Salesman) पद संख्या: २ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) कुक जनरल (Cook General) पद संख्या: १ मासिक तलब: १५० OR (NPR ५२,०००) इलेक्ट्रिकल हाउसहोल्ड एप्लायन्सेस सेल्सम्यान (Electrical Household Appliances Salesman) पद संख्या: ७ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) हाउसहोल्ड युटेन्सिल्स एण्ड इक्विपमेन्ट्स सेल्सम्यान (Household Utensils and Equipments Salesman) पद संख्या: ६ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) लोडिङ र अनलोडिङ वर्कर (Loading and Unloading Worker) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४१,६००) पुरुष लुगा सेल्सम्यान (Men Clothes Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) रेडी मेड लुगा सेल्सम्यान (Ready Made Clothes Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) रग्स र कार्पेट्स सेल्सम्यान (Rugs and Carpets Salesman) पद संख्या: २ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) शूज सेल्सम्यान (Shoes Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) स्पोर्टिङ लुगा सेल्सम्यान (Sporting Clothes Salesman) पद संख्या: ७ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) कम्पनी: Nesto Hypermarket LLC चलानी नं.: ६०१५३६०० अन्तरबार्ता विवरण: स्थान: बुटवल मिति: असार १८ गते (2 July 2024) आजै आवेदन दिनुहोस् र ओमानमा आफ्नो उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नुहोस्! प्रश्नहरूको लागि, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्: Contact details 👉☎️9746384050 ☎️9827139025 call WhatsApp ☎️9867233651 WhatsApp ☎️9815475469 visit office thank you Butwal urgent urgent
Butwal, Rupandehi रु 3,000
Comment
Share
Save
Lil PrasadLamsal
Lil PrasadLamsal
1 days ago
10
🎉🎉🎉 ओमानमा रोजगारको सुनौलो अवसर! 🎉🎉🎉 कामदारको पद र तलब: ब्रेड र पेस्ट्रीज सेल्सम्यान (Bread and Pastries Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) बच्चाहरूको लुगा सेल्सम्यान (Children Clothes Salesman) पद संख्या: २ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) कुक जनरल (Cook General) पद संख्या: १ मासिक तलब: १५० OR (NPR ५२,०००) इलेक्ट्रिकल हाउसहोल्ड एप्लायन्सेस सेल्सम्यान (Electrical Household Appliances Salesman) पद संख्या: ७ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) हाउसहोल्ड युटेन्सिल्स एण्ड इक्विपमेन्ट्स सेल्सम्यान (Household Utensils and Equipments Salesman) पद संख्या: ६ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) लोडिङ र अनलोडिङ वर्कर (Loading and Unloading Worker) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४१,६००) पुरुष लुगा सेल्सम्यान (Men Clothes Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) रेडी मेड लुगा सेल्सम्यान (Ready Made Clothes Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) रग्स र कार्पेट्स सेल्सम्यान (Rugs and Carpets Salesman) पद संख्या: २ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) शूज सेल्सम्यान (Shoes Salesman) पद संख्या: १ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) स्पोर्टिङ लुगा सेल्सम्यान (Sporting Clothes Salesman) पद संख्या: ७ मासिक तलब: १३० OR (NPR ४५,०६७) कम्पनी: Nesto Hypermarket LLC चलानी नं.: ६०१५३६०० अन्तरबार्ता विवरण: स्थान: बुटवल मिति: असार १८ गते (2 July 2024) आजै आवेदन दिनुहोस् र ओमानमा आफ्नो उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नुहोस्! प्रश्नहरूको लागि, कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्: Contact details 👉☎️9746384050 ☎️9827139025 call WhatsApp ☎️9867233651 WhatsApp ☎️9815475469 visit office thank you Butwal urgent urgent
Butwal, Rupandehi रु 3,000
Comment
Share
Save
Lil PrasadLamsal
Lil PrasadLamsal
7 days ago
24
भोली। भोली। भोली। भोली Urgent Demand For Dubai 🇦🇪 दुबई dubai दुबई को बहुप्रतिस्थितित कम्पनि मा रोजगार !!! 👉 कम्पनि Dulsco llc ✅ हेल्पर लेबल १ 👉 ९०० + 3 hours Overtime Daily (Basic English compulsory + Hindi Speaking & physical fit & strong ) ✅ हेल्पर लेबल २ 👉 १०७० + 3 hours Overtime Daily ( Good English written & Oral Both ) 👉 ८ घण्टा २६ दिन 👉 बस्न छ / खॉनॉ छैन ( kitchen facilities available) 👉 उमेर २१ देखी ३७ सम्म 👉 सॉमॉन्य tattoo लिने 🙏 असॉर १ गते फाइनल interview 15th June Saturday Butwal ( भोली सनिबॉर )अफिस मा १० बजे बाट सुरु फेस to फेस हुन्छ !! Call 📞 📲 9867233651 WhatsApp ☎️9867233651 ☎️9746384050 ☎️9827139025 WhatsApp ☎️9815475469 visit office thank you Butwal urgent urgent 🙏🙏✈️✈️🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪
Butwal, Rupandehi रु 1,500
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
8 months ago
780
कालिकानगर देभिनगर मा तु घर चाहियो। कम्तिमा 16 मोडा 32 पिछाड। 2.5 तले मूल्य 1.5 करोड। #एजेन्सी_9867415452 successbusiness.com
Butwal, Rupandehi रु 1,50,00,000
Comment
Share
Save
Loading...