Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Showing 8 results

Janij Shrestha
Janij Shrestha
4 months ago
1711
तिलोत्तमा योगीकुटी चोकदेखी पश्चिम शान्तीचोक मेन बाटोमै गोदाम तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी उपयुक्त १५ धुरमा बनेको ट्रस भाडामा। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क नम्बर: 9857020367 / 9857028135
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Janij Shrestha
Janij Shrestha
4 months ago
2085
बुटवल मीलनचोक Butwal City Center को पछाडी एसियन पार्टी प्यालेसको साइडमा गोदाम, वर्कशप तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त पार्किङ्ग सुबीधा सहितको ४ कठ्ठामा बनेको ट्रस भाडामा उपलब्ध छ। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क नम्बर: 9857020367 / 9857028135
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Prabesh Bhusal
Prabesh Bhusal
5 months ago
1173
Large Godown for Commercial Purpose on Rent at Butwal Kalikanagar Ganga Path. Rent: Negotiable Contact: 9867003112
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Mansa Thaiba
Mansa Thaiba
5 months ago
1958
बुटवल अमरपथ ब्लड बैंक नजीकै जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त सटर साथै अफीस तथा बसोबास दुवै प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त फल्याट भाडामा। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क नम्बर: 9845048911
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Manju
Manju
6 months ago
581
Single Room on Rent at Butwal Belbas. Rent: 4,000 Contact: 9840912764 Bike Parking & Internet Available
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Ramesh NeupaneNepali
Ramesh NeupaneNepali
6 months ago
671
बुटवल चादबारी नया बुटवल हस्पिटल नजिकै फल्याट भाडामा। भाडा: आपसी सहमतीमा सम्पर्क: 9851011818
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Ishor Malla
Ishor Malla
6 months ago
745
बुटवल योगीकुटी चोकमै पार्किङ्ग लगायत सबै सुबीधा सम्पन्न व्यावसायीक भवन सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था साथै अन्य जुनसुकै अफिस तथा व्यवसायीक प्रयोजनको लागी भाडामा उपलब्ध छ। घरधनीको सम्पर्क नम्बर:- 9818440744 भाडा:- आपसी सहमतिमा
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Primrose Kc
Primrose Kc
7 months ago
534
Room & Kitchen Available at Butwal Devinagar Resunga Path. Rent: Negotiable Contact: 9847108213
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Loading...