Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Showing 10 results

SB Update
SB Update
4 months ago
585
बुटवल चौराहामा रहेको होस्टेलको लागी महिला कर्मचारी आवश्यक। खान बस्नको सुबिधा छ। तलब:-१४००० सम्पर्क : 9819484565 सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी Email:- successbusiness50@gmail.com
Butwal, Rupandehi रु 14,000
Comment
Share
Save
Pradip Subedi
Pradip Subedi
6 months ago
145
ट्राफिक चोकको लागी Momo Maker र Waitress आवश्यक। तलब:- आपसी सहमतिमा खान बस्नको व्यवस्था छ। सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 071-437526 Email:- successbusiness50@gmail.com
Butwal, Rupandehi रु 10,000
Comment
Share
Save
Nepal Job Agency
Nepal Job Agency
7 months ago
651
Butwal, Rupandehi रु 10,000
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
8 months ago
10070
भैरहवा आखा हस्पिटल क्यान्टिन का लागि कुक चाहियो। शनिवार बिदा बस्न खान सुबिधा तलव १५,०००/-
Siddharthanagar, Rupandehi रु 15,000
Comment
Share
Save
Sagar Khasu
Sagar Khasu
9 months ago
912
We need a cook in kalikanagar we can give him proper hospitality. Time:- 10-10 Salary:- 20000 Contact:- 9824410297
Butwal, Rupandehi रु 20,000
Comment
Share
Save
SB Update
SB Update
9 months ago
1283
कालिकानगर रेस्टुरेन्टको लागी Kitchen Helper र Waiter आवश्यक। खान बस्नको व्यवस्था छ। घरबाट आउने जाने भए समय ११ देखी १० बजे सम्म सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- successbusiness50@gmail.com
Butwal, Rupandehi रु 9,000
Comment
Share
Save
Pradip Subedi
Pradip Subedi
10 months ago
1433
बसन्तपुरमा रहेको Resort को लागी नेपाली आइटम बनाउन जानेको Cook आवश्यक। तलब:- २०,००० खान बस्न सुबीधा छ। सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 071-437526 / 9819484565 Email:- successbusiness50@gmail.com
Butwal, Rupandehi रु 20,000
Comment
Share
Save
Buddha Manandhar
Buddha Manandhar
11 months ago
2282
Cook wanted for sunawal devdaha Salary - 12000
Devdaha, Rupandehi रु 12,000
Comment
Share
Save
Pradip Subedi
Pradip Subedi
1 years ago
2892
मिलनचोकमा रहेको होटेलको लागि तन्दूर कुक आवश्यक। तलब:- आपसी सहमतीमा खाना बस्नको व्यवस्था छ। सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- successbusiness50@gmail.com
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Pradip Subedi
Pradip Subedi
1 years ago
2444
Required a normal Cook For a Restaurant at butwal - devinagar, rupandehi. the remuneration of the cook will be 12 thousand at first and will upgrade according to work. interested candidates can contact to the office of success business for further details.
Butwal, Rupandehi रु 12,000
Comment
Share
Save
Loading...