Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Success Job cover image
Success Job profile image
  • Success Job
  • success-job-531
Success Job
Success Job
5 days ago
1433
तिलोतमा नयामिल Paramount school को नजिक 13 dhur 2.5 floor घर बिकृिमा।
Butwal, Rupandehi रु 1,65,00,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
3 months ago
398
बुटवल चौराहामा रहेको होस्टेलको लागी महिला कर्मचारी आवश्यक। खान बस्नको सुबिधा छ। तलब:-१४००० सम्पर्क : 9819484565 सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 14,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
3 months ago
412
तपाइको होटेल, रेस्टुरेन्ट, कम्पनी, पसल, स्कुल,कलेज, हस्पीटल, कन्सल्टेन्सी लगायत अन्य संघ संस्थाको लागी कर्मचारी चाहीएमा successbusiness.com लाइ सम्पर्क गर्नुहोस। सम्पर्क: 071 -437526 / 9819484565 Mail: [email protected] अफीस: राजमार्ग चौराहा (Taxi Parking नजीकै) आजै आफ्नो संस्था successbusiness.com मा दर्ता गरी नी: शुल्क Job Post गर्नुहोस।
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
3 months ago
801
बुटवल चौराहामा अफिस प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त Decorated Office बिक्रिमा। भाडा: १२,००० मुल्य:-२,७५,००० सम्पर्क नम्बर:- 9819484565
Butwal, Rupandehi रु 2,75,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
7 months ago
807
मणिग्राममा रहेको Laundry पसलको लागी कर्मचारी आवश्यक। समय:- ८-६ तलब:- १०,००० (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Tilottama, Rupandehi रु 10,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1402
कालिकानगर पसलको लागी बुटवल Area मा हिडेर Order लिने Sales Boys आवश्यक। समय:- १०-५ तलब:- १०,००० + नास्ता सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 10,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1256
बुटवल शीवनगरको लागी It Technician आवश्यक। समय:- १०-६ तलब:-आपसी सहमतीमा सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1178
भलवारी कम्पनीको लागी Accountant आवश्यक। समय:- ९-६ तलब:- २०,००० सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 20,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1166
कालिकानगर रेस्टुरेन्टको लागी Kitchen Helper र Waiter आवश्यक। खान बस्नको व्यवस्था छ। घरबाट आउने जाने भए समय ११ देखी १० बजे सम्म सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 9,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1633
मिलनचोकमा रहेको Call Center को लागी Reception आवश्यक। तलब:- १२,००० सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 12,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
10 months ago
2935
बर्दघाट प्लास्टिक factory को लागी Accountant आवश्यक। तलब:- 20,000 सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Bardaghat, Nawalparasi West रु 20,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
10 months ago
2170
कालीकानगर होटेलको लागी Accountant आवश्यक। तलब:- ११००० समय:- ११-७ सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 11,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
5 days ago
1433
तिलोतमा नयामिल Paramount school को नजिक 13 dhur 2.5 floor घर बिकृिमा।
Butwal, Rupandehi रु 1,65,00,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
3 months ago
398
बुटवल चौराहामा रहेको होस्टेलको लागी महिला कर्मचारी आवश्यक। खान बस्नको सुबिधा छ। तलब:-१४००० सम्पर्क : 9819484565 सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 14,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
3 months ago
412
तपाइको होटेल, रेस्टुरेन्ट, कम्पनी, पसल, स्कुल,कलेज, हस्पीटल, कन्सल्टेन्सी लगायत अन्य संघ संस्थाको लागी कर्मचारी चाहीएमा successbusiness.com लाइ सम्पर्क गर्नुहोस। सम्पर्क: 071 -437526 / 9819484565 Mail: [email protected] अफीस: राजमार्ग चौराहा (Taxi Parking नजीकै) आजै आफ्नो संस्था successbusiness.com मा दर्ता गरी नी: शुल्क Job Post गर्नुहोस।
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
3 months ago
801
बुटवल चौराहामा अफिस प्रयोजनको लागी अती उपयुक्त Decorated Office बिक्रिमा। भाडा: १२,००० मुल्य:-२,७५,००० सम्पर्क नम्बर:- 9819484565
Butwal, Rupandehi रु 2,75,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
7 months ago
807
मणिग्राममा रहेको Laundry पसलको लागी कर्मचारी आवश्यक। समय:- ८-६ तलब:- १०,००० (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Tilottama, Rupandehi रु 10,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1402
कालिकानगर पसलको लागी बुटवल Area मा हिडेर Order लिने Sales Boys आवश्यक। समय:- १०-५ तलब:- १०,००० + नास्ता सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 10,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1256
बुटवल शीवनगरको लागी It Technician आवश्यक। समय:- १०-६ तलब:-आपसी सहमतीमा सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1178
भलवारी कम्पनीको लागी Accountant आवश्यक। समय:- ९-६ तलब:- २०,००० सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 20,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1166
कालिकानगर रेस्टुरेन्टको लागी Kitchen Helper र Waiter आवश्यक। खान बस्नको व्यवस्था छ। घरबाट आउने जाने भए समय ११ देखी १० बजे सम्म सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 9,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
8 months ago
1633
मिलनचोकमा रहेको Call Center को लागी Reception आवश्यक। तलब:- १२,००० सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 12,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
10 months ago
2935
बर्दघाट प्लास्टिक factory को लागी Accountant आवश्यक। तलब:- 20,000 सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Bardaghat, Nawalparasi West रु 20,000
Comment
Share
Save
Success Job
Success Job
10 months ago
2170
कालीकानगर होटेलको लागी Accountant आवश्यक। तलब:- ११००० समय:- ११-७ सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- [email protected]
Butwal, Rupandehi रु 11,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all