Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Belbas, Rupandehi, Butwal
6 months ago
229
1578
#sb-788
रु 1,95,00,000 Make Offer

House for sale at belbas butwal near glory boarding

२१/४० हात ११ धुरमा बनेको तीन फल्याट को दुई गाडी पार्किङ्ग हुने प्रत्येक फल्याट मा एक किचन एक सिटिङ्ग दुई रुम दुई ट्वाइलेट भएको घर तु बिक्रीमा।

Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all