Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Belbas, Rupandehi, Butwal
7 months ago
515
1759
#sb-704
रु 1,15,00,000 Make Offer

बुटवल उप-महानगरपालिका वार्ड नंबर १३ बेलबाश चोक देखी करीब २०० मीटर नजीक नव ज्योति पथ भित्र सुन्दर शान्त वातावरण माँ अवस्थित ५.५ धुर माँ बनेको नयाँ घर बिक्री माँ यातयात कार्यालय को छेउ माँ
जग्गा ५.५ धुर
मूल्य ११५ लाख (बुटवल नजीक ४० लाख को जग्गा संग पनी साटीने छ।
कोठा ५, किचन ३, सौचालय ३, हल १
घरधनी सम्पर्क - 9762530876

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

All comments


  • Hello sir jagga sanga exchange hunchha
    avatar
  • Featured View all