Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Shankarnagar, Rupandehi, Tilottama
1 weeks ago
927
9175
#sb-1385
रु 55,00,000 Make Offer

तिलोत्तमा शन्करनगर बनबाटिका गेट (Banbatika Bus Stop) देखि मात्र 200m स्थित 20/33 हात दक्षिण मोडा 8 धुर घडेरी तु-बिक्रीमा। बिजुली पानी बाटो स्कुल कलेज सम्पुर्ण सुबिधा युक्त आकर्षक घडेरी रहेको छ। इच्छुक ब्याक्ती ले प्रत्यक्ष जग्गाधनी सङ्ग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all