Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Pasal in sale

Amarpath, Rupandehi, Butwal
11 months ago
201
1871
#sb-443
Negotiable

बुटवल अमरपथमा चलिरहेको आकर्षक डेकोरेसन सहीतको फेन्सी पसल सुपथ मूल्यमा बिक्रीमा।
विशेष कारणवस बेच्न लागेको हुनाले मिलाएर पाउनुहुनेछ।
छिटो गर्नुहोला।
डेकोरेसन मात्रै पनी लीन सकीने।

सम्पर्क नम्बर:- 9813830006,9845196066
मुल्य :- आपसी सहमतीमा
भाडा:- 15000
स्पेस:- १ सटर

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all