Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Rupandehi, Butwal
1 months ago
119
1349
#sb-1405
रु 18,00,000 Make Offer

गोर्खा, पालुङग्टार नगरपालिका ठाटि पोखरीमा 20 फिट बाटो भएको 6 आना जग्गा total 18 लाखमा बिक्रीमा। तुरुन्त घर बनाएर बस्न मिल्ने छ।
जग्गाधनी सिधा सम्पर्क:- 9866353839

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all