Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
hulaki marg, Kapilbastu, Shivaraj
10 months ago
55
2139
#sb-437
रु 25,00,000 Make Offer

घडेरी बिक्रिमा
हुलाकि रोडमा रहेको २ कठा घडेरी बिक्रिमा
४० लाख पर्ने जग्गा मात्र २५ लाखमा
सम्पर्क नं :-९८४१४८४६४६

स्थान :-कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका वार्ड न ९

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.681997850000002,82.85373730962255
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all