Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
मिलनचोक, Rupandehi, Butwal
9 months ago
270
3320
#sb-548
Negotiable

बुटवल 11 मिलनचोक सिद्धार्थ कतेजको ठ्याक्कै परी पट्टी को संयुक्त पथ मा भित्री हाइवे बाट चौथो घर दक्षिण मोहडा मा 20*30 को पांच कोठाको माथि ट्रस्ट लगाएको घर एकदमै सुपथ मूल्यमा बिक्रीमा छ। घर मन परेमा रेट मिलाउन मिल्छ।
सम्पर्क 9828900002

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all