Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Rajhar, Nawalparasi East, Devchuli
10 months ago
1330
4155
#sb-368
रु 32,00,000 Make Offer

नवलपरासी रजहरमा रहेको १९ मोडेलको फाइनान्स सुबिधा सहितको १० चक्के Eicher कम्पनीको टिप्पर बिक्रिमा।
सम्पर्क नम्बर:- 9864575088
जग्गा सग पनि सट्टिपट्टी गरिनेछ।
मुल्य:- ३२ लाख (आपसी सहमतीमा)

Negotiable
Yes
Fuel

diesel

Color

Yellow

Model

19

Brand

Eicher

Condition Type

Like New

Deal Type

Owner

Lat & Long : 27.71365255,84.19966368972197
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all