Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Asmita Thakuri cover image
Asmita Thakuri profile image
  • Asmita Thakuri
  • asmita-thakuri-642
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1922
बुटवल बेलबास आसपास 9 -10 धुर घडेरी आवश्यक। मूल्य - 50 लाख एजेन्सी _9867415452
N/A रु 50,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1948
दिपनगर सुय्ख्खानगर आसपास कम्तिमा 10 धुर घडेरी आवश्यक। मूल्य - 1.5 Cr
N/A रु 1,50,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1675
सियाली गाउपालिका 3 हर्नियामा 1 कट्ठा 15 धुर जग्गा बिक्रीमा। मूल्य - हातको 1 लाख 50 हजार
N/A Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2886
बुटवल सैनामैना बुद्धनगर चोक नजिकै 28 /49 मोडा भएको 14.5 धुर घडेरी तुरुन्त बिक्रीमा। मूल्य : 16 लाख
N/A रु 16,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1669
बुटवल तिलोत्तमा 3 लुम्बिनी दुधडेरी नजिकै न्युरोड पथ दक्षिण मोडा 16 /28 हात भएको घडेरी तुरुन्त बिक्रीमा। मूल्य - हातको 3 लाखका दरले
N/A Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
3468
योगीकुटी देखि माणीग्राम आसपास पार्किङ्ग भएको 1 करोड सम्मको 1 तले घर चाहियो।
Butwal, Rupandehi रु 1,00,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1304
बेल्बास स्थित दैलो रेस्टुरेन्टको लागी कुक चाहियो। खाना वस्न सुविधा सहित तलब 15000 देखी 18000 सम्म।
Butwal, Rupandehi रु 18,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
4223
बनवाटिका फुटबल ग्राउण्ड नजिकै 10 धुर बनेको आकर्षक घर बिक्रिमा मुल्य - 9000000
Butwal, Rupandehi रु 90,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2509
कोठा, फल्याट, सटर, घर, जग्गा, भाडामा लगाउन अनलाईन नि: शुल्क विज्ञापनका गर्न तलको लिङ्क मार्फत साइन अप गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/register/
N/A Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2714
बुटवल दिपनगर आसपास 80 लाख देखि 1 करोड़ सम्मको घर चाहियो। बिक्रेताले तलको लिङ्क मार्फत अपडेट गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/register/
Butwal, Rupandehi रु 1,00,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2115
बुटवल रानीगन्ज आसपास घर बनाउनको लागी उपयुक्त 20 धुर जग्गा चाहियो। घर, घडेरी, व्यवसाय, सवारीसाधन तथा अन्य कुनै पनि सम्पत्तिहरु बिक्रि गर्न तथा भाडामा लगाउन नि: शुल्क विज्ञापनको लागी तलको लिङ्क मार्फत साइन अप गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/r
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2500
दिपनगर, कालिकानगर आसपासमा 1.5 करोड देखि 1.8 करोड सम्मको घर चाहियो। घर, घडेरी, व्यवसाय, सवारीसाधन तथा अन्य कुनै पनि सम्पत्तिहरु बिक्रि गर्न तथा भाडामा लगाउन नि: शुल्क विज्ञापनको लागी तलको लिङ्क मार्फत साइन अप गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/register/
Butwal, Rupandehi रु 1,50,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1922
बुटवल बेलबास आसपास 9 -10 धुर घडेरी आवश्यक। मूल्य - 50 लाख एजेन्सी _9867415452
N/A रु 50,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1948
दिपनगर सुय्ख्खानगर आसपास कम्तिमा 10 धुर घडेरी आवश्यक। मूल्य - 1.5 Cr
N/A रु 1,50,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1675
सियाली गाउपालिका 3 हर्नियामा 1 कट्ठा 15 धुर जग्गा बिक्रीमा। मूल्य - हातको 1 लाख 50 हजार
N/A Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2886
बुटवल सैनामैना बुद्धनगर चोक नजिकै 28 /49 मोडा भएको 14.5 धुर घडेरी तुरुन्त बिक्रीमा। मूल्य : 16 लाख
N/A रु 16,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1669
बुटवल तिलोत्तमा 3 लुम्बिनी दुधडेरी नजिकै न्युरोड पथ दक्षिण मोडा 16 /28 हात भएको घडेरी तुरुन्त बिक्रीमा। मूल्य - हातको 3 लाखका दरले
N/A Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
3468
योगीकुटी देखि माणीग्राम आसपास पार्किङ्ग भएको 1 करोड सम्मको 1 तले घर चाहियो।
Butwal, Rupandehi रु 1,00,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
1304
बेल्बास स्थित दैलो रेस्टुरेन्टको लागी कुक चाहियो। खाना वस्न सुविधा सहित तलब 15000 देखी 18000 सम्म।
Butwal, Rupandehi रु 18,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
4223
बनवाटिका फुटबल ग्राउण्ड नजिकै 10 धुर बनेको आकर्षक घर बिक्रिमा मुल्य - 9000000
Butwal, Rupandehi रु 90,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2509
कोठा, फल्याट, सटर, घर, जग्गा, भाडामा लगाउन अनलाईन नि: शुल्क विज्ञापनका गर्न तलको लिङ्क मार्फत साइन अप गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/register/
N/A Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2714
बुटवल दिपनगर आसपास 80 लाख देखि 1 करोड़ सम्मको घर चाहियो। बिक्रेताले तलको लिङ्क मार्फत अपडेट गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/register/
Butwal, Rupandehi रु 1,00,00,000
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2115
बुटवल रानीगन्ज आसपास घर बनाउनको लागी उपयुक्त 20 धुर जग्गा चाहियो। घर, घडेरी, व्यवसाय, सवारीसाधन तथा अन्य कुनै पनि सम्पत्तिहरु बिक्रि गर्न तथा भाडामा लगाउन नि: शुल्क विज्ञापनको लागी तलको लिङ्क मार्फत साइन अप गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/r
Butwal, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Asmita Thakuri
Asmita Thakuri
8 months ago
2500
दिपनगर, कालिकानगर आसपासमा 1.5 करोड देखि 1.8 करोड सम्मको घर चाहियो। घर, घडेरी, व्यवसाय, सवारीसाधन तथा अन्य कुनै पनि सम्पत्तिहरु बिक्रि गर्न तथा भाडामा लगाउन नि: शुल्क विज्ञापनको लागी तलको लिङ्क मार्फत साइन अप गर्नुहोला। https://successbusiness.com/user/profile/asmita-thakuri-642/register/
Butwal, Rupandehi रु 1,50,00,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all