Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Bijay Biswokarma cover image
Bijay Biswokarma profile image
  • Bijay Biswokarma
  • bijay-biswokarma-909
Bijay Biswokarma
Bijay Biswokarma
2 months ago
3622
जग्गा बिक्रिमा जग्गा बिक्रिमा । 9742328834 & 9811942574 📞 जग्गाको आकार= 13 धुर डबल मोहडा मोहडा = 20 पिछाड =53 हात स्थान = तिलोत्तमा 2 जानकीनगर मेन हाईवय बाट = 750मी पुर्ब । जग्गा मेरो आफ्नै हो । भर्खर घर बनाएर बस्न मिल्ने धेरै उपयुक्त ठाऊ भएको स्कूल कॉलेज हरु पनि नजीक छन बिजुली र खाने पानी 24सै घन्टा कृपया येदी जग्गा लिग्ने हो भने मत्रै सम्पर्क या मेसेज गर्नू होला जग्गा दलाल हरु ले दुख न गर्नू होला धन्याबाद ।
Tilottama, Rupandehi रु 1,10,00,000
Comment
Share
Save
Bijay Biswokarma
Bijay Biswokarma
7 months ago
1496
Land on Sale at Tilottama Janakinagar 700 Meters East From Highway. Area: 6 Dhur Mohoda: = 20 Haath Pichad: = 24 Haath Contact: 9742328834 / 9811942574
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Bijay Biswokarma
Bijay Biswokarma
7 months ago
1496
Land on Sale at Tilottama Janakinagar 700 Meters East From Highway. Area: 6 Dhur Mohoda: = 20 Haath Pichad: = 24 Haath Contact: 9742328834 / 9811942574
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Bijay Biswokarma
Bijay Biswokarma
2 months ago
3622
जग्गा बिक्रिमा जग्गा बिक्रिमा । 9742328834 & 9811942574 📞 जग्गाको आकार= 13 धुर डबल मोहडा मोहडा = 20 पिछाड =53 हात स्थान = तिलोत्तमा 2 जानकीनगर मेन हाईवय बाट = 750मी पुर्ब । जग्गा मेरो आफ्नै हो । भर्खर घर बनाएर बस्न मिल्ने धेरै उपयुक्त ठाऊ भएको स्कूल कॉलेज हरु पनि नजीक छन बिजुली र खाने पानी 24सै घन्टा कृपया येदी जग्गा लिग्ने हो भने मत्रै सम्पर्क या मेसेज गर्नू होला जग्गा दलाल हरु ले दुख न गर्नू होला धन्याबाद ।
Tilottama, Rupandehi रु 1,10,00,000
Comment
Share
Save
Bijay Biswokarma
Bijay Biswokarma
7 months ago
1496
Land on Sale at Tilottama Janakinagar 700 Meters East From Highway. Area: 6 Dhur Mohoda: = 20 Haath Pichad: = 24 Haath Contact: 9742328834 / 9811942574
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Bijay Biswokarma
Bijay Biswokarma
7 months ago
1496
Land on Sale at Tilottama Janakinagar 700 Meters East From Highway. Area: 6 Dhur Mohoda: = 20 Haath Pichad: = 24 Haath Contact: 9742328834 / 9811942574
Tilottama, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Featured View all