Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Jiban Poudel cover image
Jiban Poudel profile image
  • Jiban Poudel
  • jiban-poudel-1001
Jiban Poudel
Jiban Poudel
5 months ago
1646
भैरहवा बुद्धचोकमा रहेको होटेल बिक्रिमा। सम्पर्क:- 9844707763 भाडा:- ४०,००० स्पेस:- Ac Room- ५ वटा, Non Ac Room- २ वटा, किचन, काउन्टर, रेस्टुरेन्ट, स्टाफ कोठा भाडा सहमति:- ५ बर्ष मुल्य:- आपसी सहमतिमा
Siddharthanagar, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save
Jiban Poudel
Jiban Poudel
5 months ago
1646
भैरहवा बुद्धचोकमा रहेको होटेल बिक्रिमा। सम्पर्क:- 9844707763 भाडा:- ४०,००० स्पेस:- Ac Room- ५ वटा, Non Ac Room- २ वटा, किचन, काउन्टर, रेस्टुरेन्ट, स्टाफ कोठा भाडा सहमति:- ५ बर्ष मुल्य:- आपसी सहमतिमा
Siddharthanagar, Rupandehi Negotiable
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all