Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Rabin thapa cover image
Rabin thapa profile image
  • Rabin thapa
  • rabin-thapa-1417
Rabin thapa
Rabin thapa
2 weeks ago
46
🛑𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 : #ललितपुर सानागाउंको भाट्भटेनी नजिक एउटा सुन्दर घर बिक्रीमा 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐝𝐞: 271 🇳🇵981-1217839 ========================= सानागाउंको भाट्भटेनी नजिक ३०० मिटरको दूरीमा, १३ फिट बाटो, पूर्व र दक्षिण मोहडा, ०-३-१-० (३ आना १ पैसा) मा बनेको अत्यन्तै आकर्षक २.५ तल्ले नयाँ घर बिक्रीमा । ============================ 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭: 🍁Price: 2Crore 55Lakhs 🍁Land: 0-3-1-0 🍁Road Size: 13 feet 🍁Face: East and South (पूर्व र दक्षिण) ============================ ▶️ 𝗕𝗲𝗱𝗿𝗼𝗼𝗺:- 4 (1 attached) ▶️ 𝗕𝗮𝘁𝗵𝗿𝗼𝗼𝗺:- 4 ▶️ 𝗟𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗼𝗼𝗺:- 2 ▶️ 𝗞𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻/𝗗𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 :- 2 ▶️ 𝗣𝘂𝗷𝗮 𝗥𝗼𝗼𝗺:- 𝟭 ▶️ 𝗣𝗮𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴:- 1 𝗖𝗮𝗿 𝗳𝗲𝘄 𝗯𝗶𝗸𝗲𝘀 ========================= 🙏 𝐅𝐈𝐍𝐃 𝐔𝐒: https://www.instagram.com/shreehomesnepal https://www.youtube.com/@shreehomesnepal https://www.facebook.com/shreehomesnepal ========================= 𝐅𝐨𝐫 𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭: 𝐒𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐍𝐄𝐏𝐀𝐋 🇳🇵𝟗𝟖𝟓𝟏𝟏𝟖𝟗𝟑𝟒𝟗 🇳🇵981-1217839 ========================= तपाईले गर्नु भएको बिश्वास प्रति धन्यवाद 🙏🙏
Bagmati, Lalitpur रु 2,50,00,000
Comment
Share
Save
Rabin thapa
Rabin thapa
3 weeks ago
555
🍁𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐅𝐮𝐥𝐥𝐲 𝐅𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐝𝐞: 21 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808851188 ========================= ललितपुरको इमाडोल शितल हाईट, मेन हाईवेबाट ५०० मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगभग २.५ कि.मि. को दुरीमा, १३ फिट बाटो, दक्षिण मोहडा, ०-५-१-० मा बनेको अत्यन्तै आकर्षक ३.५ तल्ले नयाँ घर बिक्रीमा । ============================ About: 🍛Price: 5Crore 45Lakhs (negotiable) 🍛Land: 0-5-1-0 🍛Road Size: 13 feet 🍛Face: South (दक्षिण) ================= 𝙃𝒐𝙪𝒔𝙚 𝙡𝒂𝙮𝒐𝙪𝒕: Total rooms= 11 Ground Floor (4 rooms) ☘️ Specious Parking (2 cars and few bikes) ☘️ 1 Living room ☘️ 2 Bed rooms ☘️ 1 Kitchen ☘️ 1 Bathroom First Floor (3 rooms) ☘️ 1 Living room ☘️ 1 Kitchen ☘️ 1 Bed room ☘️ 2 Bathrooms (1 attached) Second Floor (3 rooms) ☘️ 3 Bedrooms (3 attached) Top Floor (1 room) ☘️ 1 Bedroom (attached) ☘️ Pooja room ☘️ Laundry space 🛣️Road Access: Gwarko,Sanagau, Hattiban, ========================= 🙏 𝐅𝐈𝐍𝐃 𝐔𝐒: https://www.tiktok.com/@shreehomesnepal https://www.youtube.com/@shreehomesnepal https://www.facebook.com/shreehomesnepal ========================= For More Information Please Contact: SHREE GROUP 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808951188 ========================= तपाईले गर्नु भएको बिश्वास प्रति धन्यवाद 🙏🙏 #houseforsale #viral #realestate #fyp #house #home #ghar #jagga #imadolgharjagga #goviral #imadolrealestate #Real_Estate
N/A रु 545
Comment
Share
Save
Rabin thapa
Rabin thapa
4 weeks ago
301
🔖दुई तल्ला भाडामा दिन मिल्ने ३.५ तल्लाको घर बिक्रीमा 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐝𝐞: 158 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808851188 ========================= ललितपुरको इमाडोल टिकाथलि पवन प्रकृति स्कुल नजिक, मेन हाईवेबाट १०० मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगभग २.५ कि.मि. को दुरीमा, २० फिट बाटो, पश्चिम् दक्षिण मोहडा, ०-४-१-० मा बनेको अत्यन्तै आकर्षक ३.५ तल्ले नयाँ घर बिक्रीमा । #follower #highlights #everyone Everyone ============================ About: 🍛Price: 3Crore 95Lakhs (केही मिल्ने) 🍛Land: 0-4-1-0 🍛Road Size: 20 feet 🍛Face: West South (पश्चिम् दक्षिण) ================= 𝙃𝒐𝙪𝒔𝙚 𝙡𝒂𝙮𝒐𝙪𝒕: Total rooms= 14 Ground Floor (4 rooms) ☘️ Specious Parking ☘️ 2 Bed rooms ☘️ 1 Living room ☘️ 1 Kitchen/Dinning ☘️ 1 Bathroom First Floor (4 rooms) ☘️ 1 Living room ☘️ 2 Bed rooms ☘️ 1 Kitchen ☘️ 2 Bathrooms Second Floor (4 rooms) ☘️ 1 Living room ☘️ 3 Bedrooms ☘️ 2 Bathrooms (1 attached) Top Floor ☘️ 1 Bedroom (attached) ☘️ 1 Kitchen ☘️ Puja room ☘️ Laundry space 🛣️Road Access: Gwarko,Sanagau, Jadibuti ========================= 🙏 𝐅𝐈𝐍𝐃 𝐔𝐒: https://www.tiktok.com/@shreehomesnepal https://www.youtube.com/@shreehomesnepal https://www.facebook.com/shreehomesnepal ========================= For More Information Please Contact: SHREE GROUP 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808951188 ========================= तपाईले गर्नु भएको बिश्वास प्रति धन्यवाद 🙏🙏 #houseforsale #viral #realestate #fyp #house #home #ghar #jagga #imadolgharjagga #goviral #imadolrealestate #Real_Estate #shreehomesnepal #Lalitpur #imadolproperty #Tikathali #houseonsale #kathmandu #sancho
Mahalaxmi, Lalitpur रु 3,95,00,000
Comment
Share
Save
Rabin thapa
Rabin thapa
2 weeks ago
46
🛑𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 : #ललितपुर सानागाउंको भाट्भटेनी नजिक एउटा सुन्दर घर बिक्रीमा 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐝𝐞: 271 🇳🇵981-1217839 ========================= सानागाउंको भाट्भटेनी नजिक ३०० मिटरको दूरीमा, १३ फिट बाटो, पूर्व र दक्षिण मोहडा, ०-३-१-० (३ आना १ पैसा) मा बनेको अत्यन्तै आकर्षक २.५ तल्ले नयाँ घर बिक्रीमा । ============================ 𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭: 🍁Price: 2Crore 55Lakhs 🍁Land: 0-3-1-0 🍁Road Size: 13 feet 🍁Face: East and South (पूर्व र दक्षिण) ============================ ▶️ 𝗕𝗲𝗱𝗿𝗼𝗼𝗺:- 4 (1 attached) ▶️ 𝗕𝗮𝘁𝗵𝗿𝗼𝗼𝗺:- 4 ▶️ 𝗟𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗿𝗼𝗼𝗺:- 2 ▶️ 𝗞𝗶𝘁𝗰𝗵𝗲𝗻/𝗗𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 :- 2 ▶️ 𝗣𝘂𝗷𝗮 𝗥𝗼𝗼𝗺:- 𝟭 ▶️ 𝗣𝗮𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴:- 1 𝗖𝗮𝗿 𝗳𝗲𝘄 𝗯𝗶𝗸𝗲𝘀 ========================= 🙏 𝐅𝐈𝐍𝐃 𝐔𝐒: https://www.instagram.com/shreehomesnepal https://www.youtube.com/@shreehomesnepal https://www.facebook.com/shreehomesnepal ========================= 𝐅𝐨𝐫 𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭: 𝐒𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐍𝐄𝐏𝐀𝐋 🇳🇵𝟗𝟖𝟓𝟏𝟏𝟖𝟗𝟑𝟒𝟗 🇳🇵981-1217839 ========================= तपाईले गर्नु भएको बिश्वास प्रति धन्यवाद 🙏🙏
Bagmati, Lalitpur रु 2,50,00,000
Comment
Share
Save
Rabin thapa
Rabin thapa
3 weeks ago
555
🍁𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐅𝐮𝐥𝐥𝐲 𝐅𝐮𝐫𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐝𝐞: 21 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808851188 ========================= ललितपुरको इमाडोल शितल हाईट, मेन हाईवेबाट ५०० मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगभग २.५ कि.मि. को दुरीमा, १३ फिट बाटो, दक्षिण मोहडा, ०-५-१-० मा बनेको अत्यन्तै आकर्षक ३.५ तल्ले नयाँ घर बिक्रीमा । ============================ About: 🍛Price: 5Crore 45Lakhs (negotiable) 🍛Land: 0-5-1-0 🍛Road Size: 13 feet 🍛Face: South (दक्षिण) ================= 𝙃𝒐𝙪𝒔𝙚 𝙡𝒂𝙮𝒐𝙪𝒕: Total rooms= 11 Ground Floor (4 rooms) ☘️ Specious Parking (2 cars and few bikes) ☘️ 1 Living room ☘️ 2 Bed rooms ☘️ 1 Kitchen ☘️ 1 Bathroom First Floor (3 rooms) ☘️ 1 Living room ☘️ 1 Kitchen ☘️ 1 Bed room ☘️ 2 Bathrooms (1 attached) Second Floor (3 rooms) ☘️ 3 Bedrooms (3 attached) Top Floor (1 room) ☘️ 1 Bedroom (attached) ☘️ Pooja room ☘️ Laundry space 🛣️Road Access: Gwarko,Sanagau, Hattiban, ========================= 🙏 𝐅𝐈𝐍𝐃 𝐔𝐒: https://www.tiktok.com/@shreehomesnepal https://www.youtube.com/@shreehomesnepal https://www.facebook.com/shreehomesnepal ========================= For More Information Please Contact: SHREE GROUP 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808951188 ========================= तपाईले गर्नु भएको बिश्वास प्रति धन्यवाद 🙏🙏 #houseforsale #viral #realestate #fyp #house #home #ghar #jagga #imadolgharjagga #goviral #imadolrealestate #Real_Estate
N/A रु 545
Comment
Share
Save
Rabin thapa
Rabin thapa
4 weeks ago
301
🔖दुई तल्ला भाडामा दिन मिल्ने ३.५ तल्लाको घर बिक्रीमा 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐂𝐨𝐝𝐞: 158 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808851188 ========================= ललितपुरको इमाडोल टिकाथलि पवन प्रकृति स्कुल नजिक, मेन हाईवेबाट १०० मिटर, ग्वार्को चोकबाट लगभग २.५ कि.मि. को दुरीमा, २० फिट बाटो, पश्चिम् दक्षिण मोहडा, ०-४-१-० मा बनेको अत्यन्तै आकर्षक ३.५ तल्ले नयाँ घर बिक्रीमा । #follower #highlights #everyone Everyone ============================ About: 🍛Price: 3Crore 95Lakhs (केही मिल्ने) 🍛Land: 0-4-1-0 🍛Road Size: 20 feet 🍛Face: West South (पश्चिम् दक्षिण) ================= 𝙃𝒐𝙪𝒔𝙚 𝙡𝒂𝙮𝒐𝙪𝒕: Total rooms= 14 Ground Floor (4 rooms) ☘️ Specious Parking ☘️ 2 Bed rooms ☘️ 1 Living room ☘️ 1 Kitchen/Dinning ☘️ 1 Bathroom First Floor (4 rooms) ☘️ 1 Living room ☘️ 2 Bed rooms ☘️ 1 Kitchen ☘️ 2 Bathrooms Second Floor (4 rooms) ☘️ 1 Living room ☘️ 3 Bedrooms ☘️ 2 Bathrooms (1 attached) Top Floor ☘️ 1 Bedroom (attached) ☘️ 1 Kitchen ☘️ Puja room ☘️ Laundry space 🛣️Road Access: Gwarko,Sanagau, Jadibuti ========================= 🙏 𝐅𝐈𝐍𝐃 𝐔𝐒: https://www.tiktok.com/@shreehomesnepal https://www.youtube.com/@shreehomesnepal https://www.facebook.com/shreehomesnepal ========================= For More Information Please Contact: SHREE GROUP 🇳🇵9851189349 🇳🇵9808951188 ========================= तपाईले गर्नु भएको बिश्वास प्रति धन्यवाद 🙏🙏 #houseforsale #viral #realestate #fyp #house #home #ghar #jagga #imadolgharjagga #goviral #imadolrealestate #Real_Estate #shreehomesnepal #Lalitpur #imadolproperty #Tikathali #houseonsale #kathmandu #sancho
Mahalaxmi, Lalitpur रु 3,95,00,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all