Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Kalikanagar, Rupandehi, Butwal
10 months ago
362
1370
#sb-607
रु 9,000 Make Offer

कालिकानगर रेस्टुरेन्टको लागी Kitchen Helper र Waiter आवश्यक।
खान बस्नको व्यवस्था छ।
घरबाट आउने जाने भए समय ११ देखी १० बजे सम्म
सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी
सम्पर्क नम्बर:- 9819484565
Email:- successbusiness50@gmail.com

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all